Samenwerken

Ook in O1 oefenen we al met de regels van de school: wij helpen elkaar!