School / Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken over wie de leerkracht en/of ouders vragen en/of zorgen hebben. Op SBO de Piramide bestaat het ondersteuningsteam uit de leerkracht, de intern begeleider, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en de GGD. Indien nodig kunnen andere personen of hulpverlenende instanties aansluiten, zoals een logopedist of de thuisbegeleiding.  Ook de ouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het overleg.

Denkt u als ouder / verzorger dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Dan is het mogelijk om middels het Aanvraagformulier ouders / verzorgers uw kind aan te melden voor bespreking in het ondersteuningsteam van de school. Lever het formulier in bij de leerkracht van uw kind.