Ouders / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De MR denkt mee in het beleid en de visie van de school met als doel deze samen te ontwikkelen naar een hoger niveau. De MR staat voor mee-denken,  mee-weten, mee-praten, mee-beslissen.
 
De medezeggenschapsraad  bestaat uit 6 leden:  3 ouders en 3 teamleden. De vergaderingen zijn openbaar. Ook als u geen lid bent, bent u welkom om de vergaderingen bij te wonen en te laten horen hoe u over bepaalde zaken denkt. De data staan in de kalender en in het Hiërogliefje.

Namens school hebben de volgende teamleden zitting in de MR.
Resie Otten, voorzitter (rotten@kempenkind.nl), Ellen de Laat, secretaris (edlaat@kempenkind.nl) en Ellen Staals (estaals@kempenkind.nl). Voor meer informatie, kunt u ook na schooltijd bellen, telefoon 0497 - 360876.

Namens de ouders/verzorgers zijn Brian Zoll (telefoon 06 - 81805701) en Chantal Jonkers (telefoon 06 - 14799093) lid van de MR. Er is een vacature voor een derde lid.