Ouders / Ouderportaal

Ouderportaal
 
SBO de Piramide maakt gebruik van het Ouderportaal. Dit is een voor ouders toegankelijke omgeving binnen onze leerlingenadministratie ParnasSys. Alle ouders / verzorgers krijgen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord. Via het Ouderportaal kunnen ouders de gegevens van hun kind inzien, zoals het rooster en de toetsresultaten. Ook kunnen zij mutaties doorgeven (bijv. een gewijzigd adres of telefoonnummer of een wijziging m.b.t. het leerlingenvervoer). De school kan het Ouderportaal gebruiken om e-mails en vragenlijsten te versturen.

Klik hier voor een eerste, korte uitleg m.b.t. het inloggen en de informatie die u kunt inzien en wijzigen.

Klik hier voor een uitgebreide handleiding van het Ouderportaal.

Klik hier voor meer informatie.

Via deze link gaat u rechtstreeks naar de inlogpagina van het Ouderportaal:

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/.

Cito Volgsysteem

SBO de  Piramide maakt gebruikt van het Cito Volgsysteem.
De informatiefolder: " Uw kind duidelijk in beeld ", vindt u hier.

Informatie: KIJK

In O1 gebruiken wij de methode KIJK om de vorderingen van uw kind weer te geven. 
In juni krijgt u een nieuw overzicht mee met de vorderingen van uw kind.  
Hier vindt u in het kort een toelichting over dit overzicht.