School / Vreedzame School

Vreedzame School


De Vreedzame School is een compleet lesprogramma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op SBO de Piramide wordt De Vreedzame School ingezet om conflictsituaties en bijvoorbeeld ook pesten te voorkomen en aan te pakken.
 
Mediatoren en mini-coaches
 
In het kader De Vreedzame School leidt SBO de Piramide ieder jaar een aantal bovenbouwleerlingen op tot mediator en mini-coach. De mediator kan medeleerlingen helpen bij het oplossen van conflicten. Een mediator heeft een training gevolgd waarin onder andere geleerd wordt om goed te luisteren, samen te vatten (=parafraseren), goede vragen te stellen en oplossingen te bedenken. De mini-coach heeft al een jaar ervaring als mediator en heeft de mogelijkheid om de mediatoren te ondersteunen. Wanneer de mini-coaches  er niet uitkomen, kunnen zij ondersteuning krijgen van de diverse coaches (enkele groepsleerkrachten). De training van de mediatoren bestaat uit 3 bijeenkomsten. Alle leerlingen van de bovenbouw uit B2 t/m B5 kunnen kunnen middels een sollicitatieformulier aangeven of ze wel/geen mediator willen worden. Aan juffrouw Eveline en meester Rolf de taak om in goed overleg met de groepsleerkracht tot een uiteindelijke keuze te komen.

Dit zijn de mediatoren en minicoaches van 2014-2015.Wij wensen de mediatoren en mini-coaches veel succes!