Hiërogliefje

29-11-2018
Het Hiërogliefje van 29 november 2018 staat online.
Klik hier voor het  Hiërogliefje van 29 november 2018 of ga naar Actueel - Nieuwsbrief waar ook eventuele bijlagen staan.

Het laatste Hiërogliefje verschijnt op donderdag 20 december 2018. Daarna maken we alleen nog gebruik van Social Schools. Kopij kan t/m maandag 17 december 2018 worden aangeleverd via info@sbo-depiramide.nl.